Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczną możę liczyć na zwrot do  proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Program obejmuje instalacje o mocy 2-10 kilowatów (kW).  Do wniosku o dofinansowani konieczne będzie załączenie faktury, dowodu zapłaty faktury, dokumentu potwierdzjącego instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnej konkretnej umowy kompleksowej. Wypłata miliarda zł na ten cel i obsługa programu zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. budżet wystarczy dla 200 tyś. prosumentów.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych na realizacje  przedsięwzięcia od dochodów. Jednak kwota nie może być wyższa niż 53 000 zł. Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat. Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki.  Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek: według skali podatkowej, według 19% stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


KREDYT NA FOTOWOLTAIKE W BANKU SANTANDER
Najlepsze oferta na rynku, umożliwiająca sfinansować inwestycje w całości lub częściowo. Nisko oprocentowany kredyt na odnawialne źródła energii.

Fotowoltaika dla rolników

Dla rolników opłacalność instalacji fotowoltaicznych  jest wyższa niż w przypadku pozostałych odbiorców.
Rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć zyskując 23%
Każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych

Program czyste powietrze

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku. Pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Nabór wniosków ma potrwać do 30 czerwca 2027 r.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dofinansowanie na fotowoltaikę  można pozyskać tylko w formie preferencyjnej pożyczki. Pożyczka może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 000 zł. Dofinansowaniu podlegają instalacje rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Napisz jakim finansowaniem jesteś zainteresowany. Przedstawimy Ci najlepszą ofertę.

Copyright ©2019 Fotonic.pl - Instalacje fotowoltaiczne, All Rights Reserved. INNPV
woj. mazowieckie / łódzkie / świętokrzyskie / lubelskie / podkarpackie